Cesar Therapie
Oefentherapie Cesar

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar wordt vanuit de aanvullende verzekering door ziektekostenverzekeraars vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is per aanvullend pakket en per zorgverzekeraar verschillend. Ik adviseer u om voor de zekerheid de polis van uw verzekering te controleren. Desgewenst help ik u hierbij.

Bij chronische aandoeningen worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering, mits de aandoening/ziekte voorkomt op de chronische lijst. Uw therapeut kan controleren of de klacht op de chronische indicatielijst staat.

Voor jongeren onder de 18 jaar geldt een vergoeding tot maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Zijn er meer behandelingen nodig, dan is dit afhankelijk van de aanvullende verzekering van de ouders.

Een behandeling Oefentherapie Cesar heeft geen consequenties voor uw eigen risico.

Mijn praktijk heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven

Bent u niet aanvullend verzekerd of als uw aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden in 2020 de volgende tarieven:

1e zitting voor intake en onderzoek: € 48,00

Vervolgzitting oefentherapie Cesar: € 35,00

Behandeling aan huis: € 50,00

Meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op.