Cesar Therapie
Oefentherapie Cesar

Oefentherapie

De basisgedachten van oefentherapie Cesar zijn:

Het aanleren van optimaal houding- en bewegingsgedrag, waardoor eventuele pijnklachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is een bewustwordingsproces.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats waarna een oefentherapeutisch onderzoek volgt. Tijdens het onderzoek bekijkt de oefentherapeut allereerst de gehele houdingsopbouw en onderzoekt daarna de aangedane locaties, om zo de oorzaak en de aard van de klacht(en) vast te stellen. Na het onderzoek wordt er een behandeldoel vastgesteld en -plan opgesteld.

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kan houdingcorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend zijn. Wat er nodig voor is, is afhankelijk van de uitkomt van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.

Om het doel te bereiken, moet u zich realiseren dat er van u een actieve deelname verwacht wordt. Wat we willen realiseren is dat u uw klacht met zelfredzaamheid kan laten verminderen/opheffen en eventueel in de toekomst voorkomen.